Často kladené otázky

Co je úroková sazba?

Úroková sazba nebo též úroková míra je procentuální vyjádření ceny úvěru vztažené k časovému období. Nejčastěji se používá roční sazba.

Např. u půjčky Kč 100 000,- a roční sazby 5 % za rok zaplatíte
100 000 * (5%/100) = 5 000,- Kč úrok.

Více na wiki.

Jaký způsob výpočtu úroku používá Loan Master?

Loan Master aktuálně podporuje takzvaný anglický způsob výpočtu úroku, kdy počet dní v roce je 365 (bez ohledu na přestupný rok).

Úrok za měsíc leden (31 dnů) u půjčky Kč 100 000,- a roční sazbě 5% spočítáme
100 000 * (5% / 100) * 31 dní / 365 (dní v roce) = 424,66 Kč

V českém bankovnictví se aktuálně jedná o nejčastěji používanou metodu.

Více na wiki.

Proč úrok ve splátkovém kalendáři ve splátkách kolísá, neměl by se vždy snižovat, když s každou splátkou snižujeme jistinu?

Loan master počítá úrok takzvaným anglickým způsobem. Úroky se počítají na denním základu.

V dubnu se úrok počítá za 30 dnů – je nižší, v květnu za 31 dnů – úrok je vyšší.

U většiny úvěru s pravidelným splácením, zejména na začátku splácení, úbytek jistiny po splátce nevykompenzuje jednodenní úrok navíc vzniklý rozdílným počtem dní v měsících.

Lze měnit výši pravidelné anuitní splátky v průběhu splácení?

Pravidelné anuitní splátky jsou navržené tak, že vždy platí pouze jedna z nich. Pro změnu výše splátky stačí vložit nový záznam pravidelné anuitní splátky s novou výší k určitému datu.

Co to je RPSN?

Roční Procentní Sazba Nákladů souvisejících s úvěrem. Vyjadřuje cenu úvěru. Na rozdíl od úrokové sazby zahrnuje veškeré poplatky s úvěrem související. Výpočet RPSN je definován legislativou.

Více informaci na wiki

Lze přesunout uložené úvěry v aplikaci Loan Master do jiného zařízení?

Tato funkce je aktuálně ve vývoji. Představíme ji v jedné z nejbližších aktualizací.

Chci splácet úrok měsíčně, ale jistinu čtvrtletně, jak to lze nastavit?

K pokročilým způsobům splácení slouží dialog Přidat splátku -> Vlastní pravidelná splátka na detailu půjčky.

Dialog umožňuje nastavit zda má splátka hradit pouze úrok nebo pouze jistinu, případně kombinaci.

Vlastních pravidelných splátek lze založit několik s platností od stejného dne. Budou platit zároveň. Pokud u každé nastavíte jinou periodicitu splácení, dostanete potřebný výsledek.

Chci splácet každý měsíc 5000,- jistinu a k tomu naběhlý úrok, ale u pravidelné anuitní splátky nelze nastavit výši jistiny.

To, co popisujete, není anuitní způsob splácení. Anuitní splátka je taková, kdy se splácí každý měsíc stejná částka, přitom na začátku je ve splátce vysoký podíl úroku a nízký jistiny, a ke konci splácení se poměr obrací.

Požadovaného splácení lze dosáhnout přidáním dvou Vlastních pravidelných splátek. U jedné se nastaví úhrada pouze jistiny a příslušné částky 5000,-. U druhé se nastaví úhrada pouze úroku a do částky je potřeba nastavit nějakou vysokou částku. Pří výpočtu se z částky použije pouze část odpovídající naběhlému úroku.

 

Vyzkoušejte naší aplikaci Loan Master pro Android

Lze též vyzkoušet verzi zdarma
Loan Master je pokročilý úvěrový kalkulátor. Neshromažďuje osobní údaje a nenabízí úvěrové produkty.